Ngày 4 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Ba
4
🌙 Tháng Sáu
15
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm