Ngày 5 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Bảy
5
🌙 Tháng Mười Một
25
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm