Ngày 5 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Ba
5
🌙 Tháng Mười
18
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm