Ngày 5 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Tư
5
🌙 Tháng Sáu
16
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm