Ngày 6 tháng 1 năm 1929

☀ Chủ Nhật
6
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm