Ngày 6 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Tư
6
🌙 Tháng Mười
19
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm