Ngày 6 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Năm
6
🌙 Tháng Sáu
17
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm