Ngày 7 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Năm
7
🌙 Tháng Mười
20
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm