Ngày 8 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Sáu
8
🌙 Tháng Mười
21
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm