Tháng 2 năm 2010

T2T3T4T5T6T7CN 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 1/1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13 27 14 28 15/1
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

6/2 23/12 âm lịch
Tết ông Công ông Táo

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

14/2 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán

Ngày Thầy thuốc Việt Nam

28/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)