Tháng 4 năm 1955

T2T3T4T5T6T7CN 28 5 29 6 30 7 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15/3 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 1/3 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1 10
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

2/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

24/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước