Tháng 4 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1/3 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15/3 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

11/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

18/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước