Tháng 2 năm 1963

T2T3T4T5T6T7CN 28 4 29 5 30 6 31 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15/1 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 1/2 25 2 26 3 27 4 28 5 1 6 2 7 3 8
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

8/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam