Tháng 5 năm 2020

T2T3T4T5T6T7CN 27 5 28 6 29 7 30 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15/4 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 1/4 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

7/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh