Tháng 6 năm 2020

T2T3T4T5T6T7CN 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15/4 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 1/5 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15/5
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 6

1/6
Ngày Quốc tế Thiếu nhi

6/6 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

25/6 5/5 âm lịch
Tết Đoan Ngọ (ngày diệt trừ sâu bọ)