Tháng 4 năm 1958

T2T3T4T5T6T7CN 31 12 1 13 2 14 3 15/2 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 1/3 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 1 13 2 14 3 15/3 4 16
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

21/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

28/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước