Tháng 3 năm 1958

T2T3T4T5T6T7CN 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 1 12 2 13 3 14 4 15/1 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 1/2 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 1 13 2 14 3 15/2 4 16 5 17 6 18
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 3

4/3 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

8/3
Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Lễ Tình yêu trắng (Valentine trắng)

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ