Tháng 4 năm 1960

T2T3T4T5T6T7CN 28 2 29 3 30 4 31 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15/3 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1/4 27 2 28 3 29 4 30 5 1 6
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

5/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước