Tháng 4 năm 1933

T2T3T4T5T6T7CN 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15/3 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/4 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

4/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước