Tháng 5 năm 1933

T2T3T4T5T6T7CN 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15/4 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 1/5 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

9/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

28/5 5/5 âm lịch
Tết Đoan Ngọ (ngày diệt trừ sâu bọ)