Tháng 6 năm 1928

T2T3T4T5T6T7CN 28 10 29 11 30 12 31 13 1 14 2 15/4 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 1/5 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 1 14
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 6

1/6
Ngày Quốc tế Thiếu nhi

2/6 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

22/6 5/5 âm lịch
Tết Đoan Ngọ (ngày diệt trừ sâu bọ)