Tháng 4 năm 1926

T2T3T4T5T6T7CN 29 16 30 17 31 18 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 1/3 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15/3 27 16 28 17 29 18 30 19 1 20 2 21
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

14/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

21/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước