Tháng 4 năm 1925

T2T3T4T5T6T7CN 30 7 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15/3 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 1/4 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 1 9 2 10 3 11
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

2/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước