Tháng 6 năm 1925

T2T3T4T5T6T7CN 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15/4 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 1/5 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15/5
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 6

1/6
Ngày Quốc tế Thiếu nhi

5/6 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

25/6 5/5 âm lịch
Tết Đoan Ngọ (ngày diệt trừ sâu bọ)