Tháng 2 năm 1933

T2T3T4T5T6T7CN 30 5 31 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15/1 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 1/2 25 2 26 3 27 4 28 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

9/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam